Art.Nr.: 00200100

VHM-Spiralbohrer Ø 1,00
ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft
Ø 1,00 x 26

Abmessungen:
Ø 1,00 x 26

Datenblatt

Preis Nach Login
Ab Lager

Ab Lager

Varianten

Art.Nr. Name A1  A2  A3  Preis
00200100

VHM-Spiralbohrer Ø 1,00 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 1,00 26 Preis Nach Login
00200110

VHM-Spiralbohrer Ø 1,10 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 1,10 28 Preis Nach Login
00200120

VHM-Spiralbohrer Ø 1,20 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 1,20 30 Preis Nach Login
00200130

VHM-Spiralbohrer Ø 1,30 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 1,30 30 Preis Nach Login
00200140

VHM-Spiralbohrer Ø 1,40 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 1,40 32 Preis Nach Login
00200150

VHM-Spiralbohrer Ø 1,50 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 1,50 32 Preis Nach Login
00200160

VHM-Spiralbohrer Ø 1,60 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 1,60 34 Preis Nach Login
00200170

VHM-Spiralbohrer Ø 1,70 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 1,70 34 Preis Nach Login
00200180

VHM-Spiralbohrer Ø 1,80 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 1,80 36 Preis Nach Login
00200190

VHM-Spiralbohrer Ø 1,90 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 1,90 36 Preis Nach Login
00200200

VHM-Spiralbohrer Ø 2,00 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 2,00 38 Preis Nach Login
00200210

VHM-Spiralbohrer Ø 2,10 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 2,10 38 Preis Nach Login
00200220

VHM-Spiralbohrer Ø 2,20 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 2,20 40 Preis Nach Login
00200230

VHM-Spiralbohrer Ø 2,30 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 2,30 40 Preis Nach Login
00200240

VHM-Spiralbohrer Ø 2,40 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 2,40 43 Preis Nach Login
00200250

VHM-Spiralbohrer Ø 2,50 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 2,50 43 Preis Nach Login
00200260

VHM-Spiralbohrer Ø 2,60 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 2,60 43 Preis Nach Login
00200270

VHM-Spiralbohrer Ø 2,70 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 2,70 46 Preis Nach Login
00200280

VHM-Spiralbohrer Ø 2,80 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 2,80 46 Preis Nach Login
00200290

VHM-Spiralbohrer Ø 2,90 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 2,90 46 Preis Nach Login
00200300

VHM-Spiralbohrer Ø 3,00 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 3,00 46 Preis Nach Login
00200310

VHM-Spiralbohrer Ø 3,10 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 3,10 49 Preis Nach Login
00200320

VHM-Spiralbohrer Ø 3,20 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 3,20 49 Preis Nach Login
00200330

VHM-Spiralbohrer Ø 3,30 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 3,30 49 Preis Nach Login
00200340

VHM-Spiralbohrer Ø 3,40 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 3,40 52 Preis Nach Login
00200350

VHM-Spiralbohrer Ø 3,50 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 3,50 52 Preis Nach Login
00200360

VHM-Spiralbohrer Ø 3,60 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 3,60 52 Preis Nach Login
00200370

VHM-Spiralbohrer Ø 3,70 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 3,70 52 Preis Nach Login
00200380

VHM-Spiralbohrer Ø 3,80 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 3,80 55 Preis Nach Login
00200390

VHM-Spiralbohrer Ø 3,90 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 3,90 55 Preis Nach Login
00200400

VHM-Spiralbohrer Ø 4,00 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 4,00 55 Preis Nach Login
00200410

VHM-Spiralbohrer Ø 4,10 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 4,10 55 Preis Nach Login
00200420

VHM-Spiralbohrer Ø 4,20 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 4,20 55 Preis Nach Login
00200430

VHM-Spiralbohrer Ø 4,30 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 4,30 58 Preis Nach Login
00200440

VHM-Spiralbohrer Ø 4,40 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 4,40 58 Preis Nach Login
00200450

VHM-Spiralbohrer Ø 4,50 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 4,50 58 Preis Nach Login
00200460

VHM-Spiralbohrer Ø 4,60 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 4,60 58 Preis Nach Login
00200470

VHM-Spiralbohrer Ø 4,70 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 4,70 58 Preis Nach Login
00200480

VHM-Spiralbohrer Ø 4,80 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 4,80 62 Preis Nach Login
00200490

VHM-Spiralbohrer Ø 4,90 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 4,90 62 Preis Nach Login
00200500

VHM-Spiralbohrer Ø 5,00 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 5,00 62 Preis Nach Login
00200510

VHM-Spiralbohrer Ø 5,10 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 5,10 62 Preis Nach Login
00200520

VHM-Spiralbohrer Ø 5,20 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 5,20 62 Preis Nach Login
00200530

VHM-Spiralbohrer Ø 5,30 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 5,30 62 Preis Nach Login
00200540

VHM-Spiralbohrer Ø 5,40 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 5,40 66 Preis Nach Login
00200550

VHM-Spiralbohrer Ø 5,50 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 5,50 66 Preis Nach Login
00200560

VHM-Spiralbohrer Ø 5,60 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 5,60 66 Preis Nach Login
00200570

VHM-Spiralbohrer Ø 5,70 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 5,70 66 Preis Nach Login
00200580

VHM-Spiralbohrer Ø 5,80 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 5,80 66 Preis Nach Login
00200590

VHM-Spiralbohrer Ø 5,90 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 5,90 66 Preis Nach Login
00200600

VHM-Spiralbohrer Ø 6,00 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 6,00 66 Preis Nach Login
00200610

VHM-Spiralbohrer Ø 6,10 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 6,10 70 Preis Nach Login
00200620

VHM-Spiralbohrer Ø 6,20 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 6,20 70 Preis Nach Login
00200630

VHM-Spiralbohrer Ø 6,30 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 6,30 70 Preis Nach Login
00200640

VHM-Spiralbohrer Ø 6,40 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 6,40 70 Preis Nach Login
00200650

VHM-Spiralbohrer Ø 6,50 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 6,50 70 Preis Nach Login
00200660

VHM-Spiralbohrer Ø 6,60 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 6,60 70 Preis Nach Login
00200670

VHM-Spiralbohrer Ø 6,70 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 6,70 70 Preis Nach Login
00200680

VHM-Spiralbohrer Ø 6,80 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 6,80 74 Preis Nach Login
00200690

VHM-Spiralbohrer Ø 6,90 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 6,90 74 Preis Nach Login
00200700

VHM-Spiralbohrer Ø 7,00 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 7,00 74 Preis Nach Login
00200710

VHM-Spiralbohrer Ø 7,10 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 7,10 74 Preis Nach Login
00200720

VHM-Spiralbohrer Ø 7,20 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 7,20 74 Preis Nach Login
00200730

VHM-Spiralbohrer Ø 7,30 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 7,30 74 Preis Nach Login
00200740

VHM-Spiralbohrer Ø 7,40 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 7,40 74 Preis Nach Login
00200750

VHM-Spiralbohrer Ø 7,50 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 7,50 74 Preis Nach Login
00200760

VHM-Spiralbohrer Ø 7,60 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 7,60 79 Preis Nach Login
00200770

VHM-Spiralbohrer Ø 7,70 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 7,70 79 Preis Nach Login
00200780

VHM-Spiralbohrer Ø 7,80 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 7,80 79 Preis Nach Login
00200790

VHM-Spiralbohrer Ø 7,90 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 7,90 79 Preis Nach Login
00200800

VHM-Spiralbohrer Ø 8,00 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 8,00 79 Preis Nach Login
00200810

VHM-Spiralbohrer Ø 8,10 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 8,10 79 Preis Nach Login
00200820

VHM-Spiralbohrer Ø 8,20 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 8,20 79 Preis Nach Login
00200830

VHM-Spiralbohrer Ø 8,30 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 8,30 79 Preis Nach Login
00200840

VHM-Spiralbohrer Ø 8,40 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 8,40 79 Preis Nach Login
00200850

VHM-Spiralbohrer Ø 8,50 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 8,50 79 Preis Nach Login
00200860

VHM-Spiralbohrer Ø 8,60 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 8,60 84 Preis Nach Login
00200870

VHM-Spiralbohrer Ø 8,70 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 8,70 84 Preis Nach Login
00200880

VHM-Spiralbohrer Ø 8,80 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 8,80 84 Preis Nach Login
00200890

VHM-Spiralbohrer Ø 8,90 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 8,90 84 Preis Nach Login
00200900

VHM-Spiralbohrer Ø 9,00 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 9,00 84 Preis Nach Login
00200910

VHM-Spiralbohrer Ø 9,10 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 9,10 84 Preis Nach Login
00200920

VHM-Spiralbohrer Ø 9,20 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 9,20 84 Preis Nach Login
00200930

VHM-Spiralbohrer Ø 9,30 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 9,30 84 Preis Nach Login
00200940

VHM-Spiralbohrer Ø 9,40 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 9,40 84 Preis Nach Login
00200950

VHM-Spiralbohrer Ø 9,50 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 9,50 84 Preis Nach Login
00200960

VHM-Spiralbohrer Ø 9,60 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 9,60 89 Preis Nach Login
00200970

VHM-Spiralbohrer Ø 9,70 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 9,70 89 Preis Nach Login
00200980

VHM-Spiralbohrer Ø 9,80 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 9,80 89 Preis Nach Login
00200990

VHM-Spiralbohrer Ø 9,90 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 9,90 89 Preis Nach Login
00201000

VHM-Spiralbohrer Ø 10,00 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 10,00 89 Preis Nach Login
00201020

VHM-Spiralbohrer Ø 10,20 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 10,20 89 Preis Nach Login
00201050

VHM-Spiralbohrer Ø 10,50 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 10,50 89 Preis Nach Login
00201080

VHM-Spiralbohrer Ø 10,80 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 10,80 95 Preis Nach Login
00201100

VHM-Spiralbohrer Ø 11,00 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 11,00 95 Preis Nach Login
00201150

VHM-Spiralbohrer Ø 11,50 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 11,50 95 Preis Nach Login
00201200

VHM-Spiralbohrer Ø 12,00 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 12,00 102 Preis Nach Login
00201250

VHM-Spiralbohrer Ø 12,50 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 12,50 100 Preis Nach Login
00201300

VHM-Spiralbohrer Ø 13,00 ähnl. DIN 1897, zyl. Schaft

Ø 13,00 100 Preis Nach Login

Mehr Produkte

Katalogseite: 1.0001

Katalogseite: 1.0002

Katalogseite: 1.0002

Katalogseite: 1.0003

Katalogseite: 1.0004

Katalogseite: 1.0005

Katalogseite: 1.0006

Katalogseite: 1.0010

Katalogseite: 1.0011

Katalogseite: 1.0012

Katalogseite: 1.0013

Katalogseite: 1.0013.01

Katalogseite: 1.0014

Katalogseite: 1.0015

Katalogseite: 1.0016

Katalogseite: 1.0017

Katalogseite: 1.0020

Katalogseite: 1.0021

Katalogseite: 1.0021.01

Katalogseite: 1.0021.03

Katalogseite: 1.0021.05

Katalogseite: 1.0021.07

Katalogseite: 1.0021.09

Katalogseite: 1.0022

Katalogseite: 1.0023

Katalogseite: 1.0025

Katalogseite: 1.0026

Katalogseite: 1.0027

Katalogseite: 1.0030

Katalogseite: 1.0030

Katalogseite: 1.0030

Katalogseite: 1.0030

Katalogseite: 1.0031

Katalogseite: 1.0031

Katalogseite: 1.0031.01

Katalogseite: 1.0031.01

Katalogseite: 1.0031.01

Katalogseite: 1.0031.01

Katalogseite: 1.0031.02

Katalogseite: 1.0031.02

Katalogseite: 1.0032

Katalogseite: 1.0032

Katalogseite: 1.0032.01

Katalogseite: 1.0032.01

Katalogseite: 1.0032.01

Katalogseite: 1.0032.01

Katalogseite: 1.0032.02

Katalogseite: 1.0032.02

Katalogseite: 1.0033

Katalogseite: 1.0033.02

Katalogseite: 1.0034

Katalogseite: 1.0034.02

Katalogseite: 1.0035

Katalogseite: 1.0035

Katalogseite: 1.0036

Katalogseite: 1.0036

Katalogseite: 1.0036.01

Katalogseite: 1.0037

Katalogseite: 1.0037

Katalogseite: 1.0037.01

Katalogseite: 1.0037.01

Katalogseite: 1.0038

Katalogseite: 1.0038

Katalogseite: 1.0038.01

Katalogseite: 1.0038.01

Katalogseite: 1.0039

Katalogseite: 1.0039

Katalogseite: 1.0039.01

Katalogseite: 1.0039.01

Katalogseite: 1.0040

Katalogseite: 1.0040

Katalogseite: 1.0040.01

Katalogseite: 1.0040.01

Katalogseite: 1.0041

Katalogseite: 1.0042

Katalogseite: 1.0043

Katalogseite: 1.0044

Katalogseite: 1.0045

Katalogseite: 1.0046

Katalogseite: 1.0046

Katalogseite: 1.0047

Katalogseite: 1.0047

Katalogseite: 1.0047.01

Katalogseite: 1.0047.01

Katalogseite: 1.0047.01

Katalogseite: 1.0047.01

Katalogseite: 1.0048

Katalogseite: 1.0049

Katalogseite: 1.0049

Katalogseite: 1.0050

Katalogseite: 1.0050

Katalogseite: 1.0050.01

Katalogseite: 1.0050.01

Katalogseite: 1.0051

Katalogseite: 1.0051

Katalogseite: 1.0051.01

Katalogseite: 1.0051.01

Katalogseite: 1.0052

Katalogseite: 1.0052

Katalogseite: 1.0052

Katalogseite: 1.0052.01

Katalogseite: 1.0052.01

Katalogseite: 1.0052.01

Katalogseite: 1.0053

Katalogseite: 1.0053

Katalogseite: 1.0053.01

Katalogseite: 1.0053.01

Katalogseite: 1.0054

Katalogseite: 1.0054

Katalogseite: 1.0054.01

Katalogseite: 1.0054.01

Katalogseite: 1.0055

Katalogseite: 1.0055

Katalogseite: 1.0055

Katalogseite: 1.0055

Katalogseite: 1.0055

Katalogseite: 1.0055

Katalogseite: 1.0055.01

Katalogseite: 1.0055.01

Katalogseite: 1.0055.01

Katalogseite: 1.0055.01

Katalogseite: 1.0055.01

Katalogseite: 1.0055.01

Katalogseite: 1.0056

Katalogseite: 1.0056

Katalogseite: 1.0057

Katalogseite: 1.0057

Katalogseite: 1.0058

Katalogseite: 1.0058

Katalogseite: 1.0059

Katalogseite: 1.0060

Katalogseite: 1.0060

Katalogseite: 1.0060

Katalogseite: 1.0060

Katalogseite: 1.0061

Katalogseite: 1.0061

Katalogseite: 1.0061

Katalogseite: 1.0061

Katalogseite: 1.0062

Katalogseite: 1.0062

Katalogseite: 1.0062

Katalogseite: 1.0062

Schmiernut

Katalogseite: 1.0063

DIN371

Katalogseite: 1.0063

Katalogseite: 1.0063

Katalogseite: 1.0063

Katalogseite: 1.0064

Katalogseite: 1.0064

Katalogseite: 1.0064

Katalogseite: 1.0064

Katalogseite: 1.0065

Katalogseite: 1.0065

Katalogseite: 1.0065

Katalogseite: 1.0065

Katalogseite: 1.0066

Katalogseite: 1.0066

Katalogseite: 1.0066

Katalogseite: 1.0066

Katalogseite: 1.0067

Katalogseite: 1.0068

Katalogseite: 1.0069

Katalogseite: 1.0069.01

Katalogseite: 1.0070

Katalogseite: 1.0071

Katalogseite: 1.0072

Katalogseite: 1.0073

Katalogseite: 1.0074

Katalogseite: 1.0074

Katalogseite: 1.0075

Katalogseite: 1.0075

Katalogseite: 1.0076

Katalogseite: 1.0076

Katalogseite: 1.0077

Katalogseite: 1.0077

Katalogseite: 1.0077

Katalogseite: 1.0080

Katalogseite: 1.0080.01

Katalogseite: 1.0080.01

Katalogseite: 1.0080.01

Katalogseite: 1.0080.01

Katalogseite: 1.0080.02

Katalogseite: 1.0081

Katalogseite: 1.0081.01

Katalogseite: 1.0082

Katalogseite: 1.0082

Katalogseite: 1.0083

Katalogseite: 1.0084

Katalogseite: 1.0085

Katalogseite: 1.0086

Katalogseite: 1.0087

Katalogseite: 1.0088

Katalogseite: 1.0089

Katalogseite: 1.0089.01

Katalogseite: 1.0089.01

Katalogseite: 1.0089.02

Katalogseite: 1.0089.03

Katalogseite: 1.0089.04

Katalogseite: 1.0089.04

Katalogseite: 1.0089.05

Katalogseite: 1.0089.05

Katalogseite: 1.0089.05

Katalogseite: 1.0089.06

Katalogseite: 1.0089.06

Katalogseite: 1.0089.06

Katalogseite: 1.0090

Katalogseite: 1.0091

Katalogseite: 1.0092

Katalogseite: 1.0092

Katalogseite: 1.0093

Katalogseite: 1.0094

Katalogseite: 1.0094.01

Katalogseite: 1.0094.02

Katalogseite: 1.0094.03

Katalogseite: 1.0094.04