Art.Nr.: UP1075201

Prüfstiftsätze Tol.±0,001mm
Hartmetall DIN 2269 im Etui
Ø 0,10-0,30/0,01/50mm
Ø0,10-0,30 x 0,01 x 50mm

Abmessungen:
Ø0,10-0,30 x 0,01 x 50mm

Datenblatt

Preis Nach Login
Liefertermin folgt mit Auftragsbestätigung

Liefertermin folgt mit Auftragsbestätigung.

Varianten

Art.Nr. Name A1  A2  A3  Preis
UP1075201

Prüfstiftsätze Tol.±0,001mm Hartmetall DIN 2269 im Etui

Ø0,10-0,30 0,01 50mm Preis Nach Login
UP1075202

Prüfstiftsätze Tol.±0,001mm Hartmetall DIN 2269 im Etui

Ø0,30-0,50 0,01 50mm Preis Nach Login
UP1075203

Prüfstiftsätze Tol.±0,001mm Hartmetall DIN 2269 im Etui

Ø0,50-1,00 0,01 50mm Preis Nach Login
UP1075204

Prüfstiftsätze Tol.±0,001mm Hartmetall DIN 2269 im Etui

Ø0,10-1,00 0,05 50mm Preis Nach Login
UP1075204X

Prüfstiftsätze Tol.±0,001mm Hartmetall DIN 2269 im Etui

Ø1,00-5,00 0,05 50mm Preis Nach Login
UP1075205

Prüfstiftsätze Tol.±0,001mm Hartmetall DIN 2269 im Etui

Ø1,00-10,0 0,01 50mm Preis Nach Login
UP1075205X

Prüfstiftsätze Tol.±0,001mm Hartmetall DIN 2269 im Etui

Ø1,00-5,00 0,01 50mm Preis Nach Login
UP1075208

Prüfstiftsätze Tol.±0,001mm Hartmetall DIN 2269 im Etui

Ø5,05-10,0 0,05 50mm Preis Nach Login
UP1075215

Prüfstiftsätze Tol.±0,001mm Hartmetall DIN 2269 im Etui

Ø1,00-2,00 0,01 50mm Preis Nach Login
UP1075216

Prüfstiftsätze Tol.±0,001mm Hartmetall DIN 2269 im Etui

Ø2,01-3,00 0,01 50mm Preis Nach Login
UP1075217

Prüfstiftsätze Tol.±0,001mm Hartmetall DIN 2269 im Etui

Ø3,01-4,00 0,01 50mm Preis Nach Login
UP1075218

Prüfstiftsätze Tol.±0,001mm Hartmetall DIN 2269 im Etui

Ø4,01-5,00 0,01 50mm Preis Nach Login
UP1075219

Prüfstiftsätze Tol.±0,001mm Hartmetall DIN 2269 im Etui

Ø5,01-6,00 0,01 50mm Preis Nach Login
UP1075220

Prüfstiftsätze Tol.±0,001mm Hartmetall DIN 2269 im Etui

Ø6,01-7,00 0,01 50mm Preis Nach Login
UP1075221

Prüfstiftsätze Tol.±0,001mm Hartmetall DIN 2269 im Etui

Ø7,01-8,00 0,01 50mm Preis Nach Login
UP1075222

Prüfstiftsätze Tol.±0,001mm Hartmetall DIN 2269 im Etui

Ø8,01-9,00 0,01 50mm Preis Nach Login
UP1075223

Prüfstiftsätze Tol.±0,001mm Hartmetall DIN 2269 im Etui

Ø9,01-10,0 0,01 50mm Preis Nach Login

Mehr Produkte

Katalogseite: 6.1003

Katalogseite: 6.1003

Katalogseite: 6.1003

Katalogseite: 6.1003

Katalogseite: 6.1003

Katalogseite: 6.1003

Katalogseite: 6.1003

Katalogseite: 6.1003.01

Katalogseite: 6.1003.01

Katalogseite: 6.1003.01

Katalogseite: 6.1003.02

Katalogseite: 6.1003.02

Katalogseite: 6.1004

Katalogseite: 6.1004

Katalogseite: 6.1004

Katalogseite: 6.1004.01

Katalogseite: 6.1004.01

Katalogseite: 6.1004.01

Katalogseite: 6.1005

Katalogseite: 6.1007

Katalogseite: 6.1007

Katalogseite: 6.1007

Katalogseite: 6.1007

Katalogseite: 6.1007

Katalogseite: 6.1201

Katalogseite: 6.1202

Katalogseite: 6.1203

Katalogseite: 6.1210

Katalogseite: 6.1210

Katalogseite: 6.1210

Katalogseite: 6.1210

Katalogseite: 6.1210

Katalogseite: 6.1211

Katalogseite: 6.1211

Katalogseite: 6.1211

Katalogseite: 6.1211

Katalogseite: 6.1212

Katalogseite: 6.1212

Katalogseite: 6.1212

Katalogseite: 6.1215

Katalogseite: 6.1215

Katalogseite: 6.1220

Katalogseite: 6.1220

Katalogseite: 6.1220

Katalogseite: 6.1220.02

Katalogseite: 6.1220.02

Katalogseite: 6.1220.02

Katalogseite: 6.1220.07

Katalogseite: 6.1220.07

Katalogseite: 6.1220.08

Katalogseite: 6.1220.08

Katalogseite: 6.1220.08

Katalogseite: 6.1220.10

Katalogseite: 6.1220.10

Katalogseite: 6.1220.10

Katalogseite: 6.1220.11

Katalogseite: 6.1220.11

Katalogseite: 6.1220.11

Katalogseite: 6.1220.12

Katalogseite: 6.1220.12

Katalogseite: 6.1220.12

Katalogseite: 6.1220.12

Katalogseite: 6.1220.13

Katalogseite: 6.1220.13

Katalogseite: 6.1220.13

Katalogseite: 6.1220.13

Katalogseite: 6.1221

Katalogseite: 6.1221

Katalogseite: 6.1221

Katalogseite: 6.1222

Katalogseite: 6.1222

Katalogseite: 6.1222

Katalogseite: 6.1222

Katalogseite: 6.1222

Katalogseite: 6.1222

Katalogseite: 6.1223

Katalogseite: 6.1223

Katalogseite: 6.1224

Katalogseite: 6.1224

Katalogseite: 6.1224

Katalogseite: 6.1224

Katalogseite: 6.1224

Katalogseite: 6.1224

Katalogseite: 6.1224

Katalogseite: 6.1225

Katalogseite: 6.1225

Katalogseite: 6.1225

Katalogseite: 6.1226

Katalogseite: 6.1226

Katalogseite: 6.1226

Katalogseite: 6.1226

Katalogseite: 6.1226

Katalogseite: 6.1226

Katalogseite: 6.1226

Katalogseite: 6.1227

Katalogseite: 6.1227

Katalogseite: 6.1227

Katalogseite: 6.1227

Katalogseite: 6.1227

Katalogseite: 6.1227

Katalogseite: 6.1227.01

Katalogseite: 6.1228

Katalogseite: 6.1228

Katalogseite: 6.1229

Katalogseite: 6.1229

Katalogseite: 6.1230

Katalogseite: 6.1230

Katalogseite: 6.1230

Katalogseite: 6.1231

Katalogseite: 6.1231

Katalogseite: 6.1231

Katalogseite: 6.1240.03

Katalogseite: 6.1240.04

Katalogseite: 6.1240.05

Katalogseite: 6.1240.05

Katalogseite: 6.1240.06

Katalogseite: 6.1240.06

Katalogseite: 6.1240.07

Katalogseite: 6.1240.07

Katalogseite: 6.1240.08

Katalogseite: 6.1240.08

Katalogseite: 6.1240.08

Katalogseite: 6.1240.08

Katalogseite: 6.1240.09

Katalogseite: 6.1240.09

Katalogseite: 6.1240.09

Katalogseite: 6.1240.10

Katalogseite: 6.1240.10

Katalogseite: 6.1240.11

Katalogseite: 6.1240.11

Katalogseite: 6.1240.12

Katalogseite: 6.1240.12

Katalogseite: 6.1240.13

Katalogseite: 6.1240.13

Katalogseite: 6.1240.14

Katalogseite: 6.1240.14

Katalogseite: 6.1240.15

Katalogseite: 6.1240.15

Katalogseite: 6.1240.15

Katalogseite: 6.1240.16

Katalogseite: 6.1240.16

Katalogseite: 6.1240.16

Katalogseite: 6.1240.16

Katalogseite: 6.1240.16

Katalogseite: 6.1240.16

Katalogseite: 6.1240.16

Katalogseite: 6.1240.17

Katalogseite: 6.1240.17

Katalogseite: 6.1240.18

Katalogseite: 6.1240.18

Katalogseite: 6.1240.18

Katalogseite: 6.1240.18

Katalogseite: 6.1240.19

Katalogseite: 6.1240.19

Katalogseite: 6.1240.20

Katalogseite: 6.1240.20

Katalogseite: 6.1240.21

Katalogseite: 6.1240.21

Katalogseite: 6.1240.21

Katalogseite: 6.1240.21

Katalogseite: 6.1240.21

Katalogseite: 6.1240.22

Katalogseite: 6.1240.22

Katalogseite: 6.1240.22

Katalogseite: 6.1240.23

Katalogseite: 6.1240.23

Katalogseite: 6.1240.23

Katalogseite: 6.1240.24

Katalogseite: 6.1240.24

Katalogseite: 6.1240.24

Katalogseite: 6.1240.25

Katalogseite: 6.1240.25

Katalogseite: 6.1240.25

Katalogseite: 6.1240.25