Art.Nr.: 01470604100

Auswerferhülse 6,0x4,0x100
Mat. 1.2343 gehärtet
Führungslänge 100 mm
Ø 6,0/4,0 x 100

Abmessungen:
Ø 6,0/4,0 x 100

Datenblatt

Preis Nach Login
Liefertermin folgt mit Auftragsbestätigung

Liefertermin folgt mit Auftragsbestätigung.

Varianten

Art.Nr. Name A1  A2  A3  Preis
01470604100

Auswerferhülse 6,0x4,0x100 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 6,0/4,0 100 Preis Nach Login
01470604175

Auswerferhülse 6,0x4,0x175 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 6,0/4,0 175 Preis Nach Login
01470604250

Auswerferhülse 6,0x4,0x250 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 6,0/4,0 250 Preis Nach Login
01470604325

Auswerferhülse 6,0x4,0x325 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 6,0/4,0 325 Preis Nach Login
01470804100

Auswerferhülse 8,0x4,0x100 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 8,0/4,0 100 Preis Nach Login
01470804175

Auswerferhülse 8,0x4,0x175 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 8,0/4,0 175 Preis Nach Login
01470804250

Auswerferhülse 8,0x4,0x250 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 8,0/4,0 250 Preis Nach Login
01470804325

Auswerferhülse 8,0x4,0x325 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 8,0/4,0 325 Preis Nach Login
01470805100

Auswerferhülse 8,0x5,0x100 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 8,0/5,0 100 Preis Nach Login
01470805175

Auswerferhülse 8,0x5,0x175 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 8,0/5,0 175 Preis Nach Login
01470805250

Auswerferhülse 8,0x5,0x250 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 8,0/5,0 250 Preis Nach Login
01470805325

Auswerferhülse 8,0x5,0x325 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 8,0/5,0 325 Preis Nach Login
01471005100

Auswerferhülse 10,0x5,0x100 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 10,0/5,0 100 Preis Nach Login
01471005175

Auswerferhülse 10,0x5,0x175 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 10,0/5,0 175 Preis Nach Login
01471005250

Auswerferhülse 10,0x5,0x250 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 10,0/5,0 250 Preis Nach Login
01471005325

Auswerferhülse 10,0x5,0x325 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 10,0/5,0 325 Preis Nach Login
01471006100

Auswerferhülse 10,0x6,0x100 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 10,0/6,0 100 Preis Nach Login
01471006175

Auswerferhülse 10,0x6,0x175 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 10,0/6,0 175 Preis Nach Login
01471006250

Auswerferhülse 10,0x6,0x250 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 10,0/6,0 250 Preis Nach Login
01471006325

Auswerferhülse 10,0x6,0x325 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 10,0/6,0 325 Preis Nach Login
01471007100

Auswerferhülse 10,0x7,0x100 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 10,0/7,0 100 Preis Nach Login
01471007175

Auswerferhülse 10,0x7,0x175 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 10,0/7,0 175 Preis Nach Login
01471007250

Auswerferhülse 10,0x7,0x250 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 10,0/7,0 250 Preis Nach Login
01471007325

Auswerferhülse 10,0x7,0x325 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 10,0/7,0 325 Preis Nach Login
01471108100

Auswerferhülse 11,0x8,0x100 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 11,0/8,0 100 Preis Nach Login
01471108175

Auswerferhülse 11,0x8,0x175 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 11,0/8,0 175 Preis Nach Login
01471108250

Auswerferhülse 11,0x8,0x250 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 11,0/8,0 250 Preis Nach Login
01471108325

Auswerferhülse 11,0x8,0x325 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 11,0/8,0 325 Preis Nach Login
01471208100

Auswerferhülse 12,0x8,0x100 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 12,0/8,0 100 Preis Nach Login
01471208175

Auswerferhülse 12,0x8,0x175 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 12,0/8,0 175 Preis Nach Login
01471208250

Auswerferhülse 12,0x8,0x250 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 12,0/8,0 250 Preis Nach Login
01471208325

Auswerferhülse 12,0x8,0x325 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 12,0/8,0 325 Preis Nach Login
01471209100

Auswerferhülse 12,0x9,0x100 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 12,0/9,0 100 Preis Nach Login
01471209175

Auswerferhülse 12,0x9,0x175 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 12,0/9,0 175 Preis Nach Login
01471209250

Auswerferhülse 12,0x9,0x250 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 12,0/9,0 250 Preis Nach Login
01471209325

Auswerferhülse 12,0x9,0x325 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø 12,0/9,0 325 Preis Nach Login
01471410100

Auswerferhülse 14,0x10,0x100 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø14,0/10,0 100 Preis Nach Login
01471410175

Auswerferhülse 14,0x10,0x175 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø14,0/10,0 175 Preis Nach Login
01471410250

Auswerferhülse 14,0x10,0x250 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø14,0/10,0 250 Preis Nach Login
01471410325

Auswerferhülse 14,0x10,0x325 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø14,0/10,0 325 Preis Nach Login
01471612100

Auswerferhülse 16,0x12,0x100 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø16,0/12,0 100 Preis Nach Login
01471612175

Auswerferhülse 16,0x12,0x175 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø16,0/12,0 175 Preis Nach Login
01471612250

Auswerferhülse 16,0x12,0x250 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø16,0/12,0 250 Preis Nach Login
01471612325

Auswerferhülse 16,0x12,0x325 Mat. 1.2343 gehärtet

Ø16,0/12,0 325 Preis Nach Login